De ontwikkelingskansen van mensen staan bij ons centraal, van kind tot kunstenaar. We investeren in de creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt. Met aandacht, ruimte, tijd en respect voor onze omgeving maken we samen de wereld een beetje beter. 

 

Lees meer

Stichting Utopa zet de mens centraal

STICHTING UTOPA STIMULEERT CREATIEVE TALENTEN

De winst van een onderneming voor de samenleving

Het verhaal van Stichting Utopa begint bij de idealen van één ondernemer: Loek Dijkman, voormalig eigenaar van de Topa Groep. Als ondernemer is hij ervan overtuigd dat een onderneming een rol vervult in de samenleving die verder gaat dan het verschaffen van werk en het maken van winst. Wat is winst voor de maatschappij? Loek Dijkman vindt dat de onderneming de winst niet moet uitkeren aan de aandeelhouders, maar aan de samenleving. In 1988 wordt deze visie concreet gemaakt met de oprichting van Stichting Utopa. De stichting is enige aandeelhouder van de Topa Groep. Op deze manier wordt de overwinst uitgekeerd aan de samenleving; de omgeving waaraan de Topa Groep zijn bestaansrecht te danken heeft. De winst van Topa wordt aangewend om de wereld socialer te maken. 

 

Lees meer

Ontstaan 
vanuit een
visie

HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING

Aandachts­gebieden

 

Binnen de hieronder genoemde aandachtsgebieden wordt door de stichting voortdurend een segment gekozen dat extra aandacht en ondersteuning behoeft. Waar mogelijk ondersteunt de stichting educatieve activiteiten die een verband hebben met de geselecteerde aandachtsgebieden.

 

  • Mens tot mens

ongelijkheid in de samenleving

kinderen en jongeren

mensen met een beperking
emancipatie en ‘demancipatie’

  • Mens en werk

arbeidsfilosofie
vakmanschap

  • Mens en omgeving

archeologie en geschiedenis
monumenten
beeldhouwkunst
muziek

  • Mens en natuur

planten en bomen
arboreta

PROJECTEN

Onze initiatieven: