ANBI Gegevens 

Stichting Utopa
RSIN nummer 823237746
 
Adres
Hooglandse Kerkgracht 17 A
2312 HS Leiden
tel:  0031 (0)71-5164848
E: stichting@utopa.nl
www.utopa.nl

 

KVK Leiden: 51302098
Bank: NL 27 INGB 0654 8403 26

 

Administratie
Hooglandse Kerkgracht 17a, 2312 HS Leiden

Tel: 071-516 48 48

 

Missie
De doelstelling van Stichting Utopa is het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen, daar waar de aanleg van enkelingen, om welke reden dan ook, geen kans krijgt. Onze samenleving legt zwaar de nadruk op bepaalde waarden, maar plaatst daardoor andere in de schaduw. De stichting stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het compenseren van deze onevenwichtigheden. Omdat de waarden die de samenleving benadrukt aan periodieke veranderingen onderhevig zijn, actualiseert de stichting haar aandachtsgebieden voortdurend.

 

Stichting Utopa ontwikkelt onder meer de volgende activiteiten:
•    Het faciliteren van de activiteiten van de Stichting Utopa-Weeshuis, Stichting Het Orgelpark en Stichting Het Depot.
•    Het verstrekken van financiële bijdragen aan derden:  dit kunnen stichtingen, ANBI organisaties en/of andere (rechts)personen zijn die een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor projecten welke een sociaal-maatschappelijke karakter hebben en gerelateerd zijn aan de aandachtsgebieden door het bestuur vastgesteld worden.
•    Werkzaamheden ten diensten van de hierboven genoemde stichtingen betreffende financiën, personeel, communicatie, verzekeringen, onderhoud en lange termijn planning.


Wat waren onze activiteiten in 2021:
•    Het faciliteren van de activiteiten van de stichting Utopa-Weeshuis, stichting Het Orgelpark en Stichting Het Depot zodat de vastgestelde aandachtsgebieden van elke stichting afzonderlijk gerealiseerd kan worden conform de missie van de stichting Utopa.
•    Werkzaamheden ten diensten van de hierboven genoemde stichtingen betreffende financiën, personeel, communicatie, verzekeringen, onderhoud en lange termijn planning
•    Het financieren van diverse projecten van derden op het gebied van: cultuur, onderwijs, educatie, sociaal-maatschappelijk en natuur.

•    Voortzetting van het project de Idealenfabriek in Amsterdam, Wageningen en Leiden.

•    Start samenwerking Kenniscentrum Psychologie en Economie met Universiteit Leiden.

•    Start Utopa Huis in Gorredijk, een artist in residence.

 

Wat zijn onze activiteiten voor 2022:
•    Voortzetting van de reeds ingeslagen weg sinds 1988.
•    Het faciliteren van de stichting Utopa-Weeshuis, stichting Het Orgelpark en Stichting Het Depot zodat de vastgestelde aandachtsgebieden van elke stichting afzonderlijk gerealiseerd kan worden. 

•    Werkzaamheden ten diensten van de hierboven genoemde stichtingen betreffende financiën, personeel, communicatie, verzekeringen, onderhoud en lange termijn planning
•    Het financieren van projecten van derden daar waar deze voldoen aan de door het bestuur vastgestelde aandachtsgebieden.

•    Voortzetting van het project de Idealenfabriek in Wageningen en Leiden.

•    Voortzetting samenwerking Kenniscentrum Psychologie en Economie met Universiteit Leiden.

•    Voortzetting Utopa Huis in Gorredijk, een artist in residence.

•    Start Leidse Salon, podium voor kamermuziek.

 
Bestuur en beloning
Het bestuur bestaat uit 7 leden:

- dhr. A. van Strien (voorzitter)
- dhr. L. Dijkman (vice-voorzitter)
- dhr. C. Scholten (penningmeester)

- mevr. S. de Munck (algemeen lid)

- mevr. S. Legêne (algemeen lid)

- dhr. G. van Rumund (algemeen lid)

- dhr. P. van Meenen (algemeen lid)

 

Het bestuur is onbezoldigd. De beloning van de directie is € 118.000,-


Financiële gegevens

Jaarrekening 2021 St. Utopa.pdf

Jaarrekening 2020 St. Utopa.pdf

Jaarrekening 2019 St. Utopa.pdf

Jaarrekening 2018 St. Utopa.pdf

Jaarrekening 2017 St. Utopa.pdf