ANBI Informatie 2016

 

Bestuur en beloning

Het bestuur bestaat uit 7 leden waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur is onbezoldigd.

De beloning van de directie is € 90.400,-

 

Baten en lasten

De baten bestaan uit: donaties € 5.063.000,-

De lasten bedragen € 5.063.000,-