ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UTOPA HUIS - ARTIST IN RESIDENCE

 

Voor wie

Het Utopa Huis wil in Nederland woonachtige wetenschappers en kunstenaars de mogelijkheid bieden om in een stimulerende omgeving in alle rust te kunnen denken en werken. Het Utopa Huis kan zo dienen om te inspireren of om hun werk verder te ontwikkelen of te verdiepen. 

 

Werkperiode  

•    Het Utopa Huis biedt werkperiodes aan variërend van twee weken tot drie maanden. 
•    Aan het verblijf in het Utopa huis zijn geen kosten verbonden. Stichting Utopa kan eventueel een vergoeding beschikbaar stellen voor te maken materiaal en/of projectkosten.

 

Aanvragen

Voorwaarden

•    Aanvragen door kunstenaars:
Een aanvraag kan alleen worden ingediend door kunstenaars die minstens twee jaar professioneel werkzaam zijn als kunstenaar, of minstens drie jaar een hbo-opleiding tot (beeldend) kunstenaar hebben gevolgd en vervolgens minimaal een jaar als kunstenaar werkzaam zijn. 

•    Aanvragen door wetenschappers:
Bij wetenschappers kan men een denken aan AIO’s,  OIO’s, Universitair Hoofd Docenten, post-doc medewerkers of professoren verbonden aan een universiteit. 

•    De aanvragen moeten in het Nederlands of Engels worden ingediend. 


Onderdelen van de aanvraag:

•    Persoonlijke gegevens aanvrager 

•    Werkplan met motivering waarom de aanvrager voor deze specifieke residence locatie kiest.

•    Een inhoudelijke motivatie en een omschrijving van het plan.
•    Curriculum Vitae van aanvrager met de belangrijkste gegevens over de hele beroepspraktijk, met nadruk op de laatste drie tot vier jaar en vermelding van eventuele  publicaties, opdrachten, prijzen, manifestaties etc. Eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties etc. dienen ook vermeld te worden in de aanvraag.
•    Toelichting op het werk en/of de artistieke dan wel inhoudelijke uitgangspunten. Beschrijf de inhoudelijke en/of artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en/of in de beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking met derden het aandeel daarin.
•    Presentatieplan: toelichting op wat de aanvrager hoopt te bereiken.
•    Beschrijving van hoe eventueel beoogd resultaat na afloop aan een passend publiek wordt gepresenteerd.
•    (Visueel) documentatiemateriaal indien dit een zinvolle aanvulling is op het projectplan
•    Uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie, niet ouder dan drie maanden. 
•    Recent bankafschrift en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK uittreksel alleen indien van toepassing). 


Wanneer en hoe kan men aanvragen? 
Het is mogelijk om gedurende het hele jaar aan te vragen. De aanvragen zullen één keer per kwartaal door de adviescommissie beoordeeld worden.

 

Beoordeling

Een adviescommissie van Stichting Utopa zal uit de inzendingen een voorselectie maken. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door het bestuur, naar aanleiding van een advies van de directie. Per werkperiode kunnen er meerdere personen (of eventueel een duo) worden geselecteerd, tenzij anders vermeld. De adviescommissie beoordeelt het belang van de kwaliteit en de ontwikkeling van het werk van de aanvrager. 

 

Beroep en bezwaar

De adviescommissie beoordeelt de ingediende plannen naar geschiktheid. Over de beslissing is geen correspondentie mogelijk.  Voor afwijzingen is geen bezwaarprocedure van toepassing.

 

Aansprakelijkheid

Het woonhuis en omringend perceel (erf) heeft een inboedel en opstalverzekering. Deelnemers dienen zelf een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

 

Aanvragen kunnen gestuurd worden naar:

Stichting Utopa
T.a.v. de directie
Hooglandsekerkgracht 17 A
2312 HS Leiden

stichting@utopa.nl

 

Bijlage:
1. Huisregels